Hytteregler for Aabækhytten

 

 1. Aabækhytten må iflg. diverse servitutter kun bruges til spejder- og børne-og ungdomsarbejde, og derfor ikke til fester!
   
 2. El måler aflæses, afbryder sættes i ankomst / afrejse position.
   
 3. Alle møbler i opholdsstuen skal forblive inde i huset.
   
 4. Det påhviler alle lejere, at hele hytten er omhyggelig rengjort, inden den forlades:
 • rengøringsmidler forefindes, men medbring selv gulvklude mm.
   
 • efterlad ingen madvarer
   
 • alt køkkenservice vaskes og sættes på plads,
   
 • køleskab og fryser tømmes og rengøres, må ikke slukkes.
   
 • komfur og ovn rengøres omhyggeligt
   
 • trappen til 1. sal og alle gulve i hele hytten støvsuges/fejes og vaskes,
   
 • risten i køkkengulvet løftes op, og afløbet renses (se foto)
   
 • brændekassen fyldes op,
   
 • brændeskuret aflåses,
   
 • el måler aflæses og afbryder sættes i afrejse position
   
 • alle vinduer og skodder lukkes,
   
 • alle yderdøre låses,
   
 • bommen låses
   
 • rafter lægges på plads,
   
 • der må ikke forefindes affald på pladsen, benyt affaldscontainer

 

Ved fejl og mangler kontaktes hyttefar på
tlf. 24 48 23 33.

Tak for hjælpen.

Venlig hilsen hytteudvalget
Marts 2017