Hytteregler for Aabækhytten

  1. Aabækhytten må kun bruges til spejder-, natur-, og fritidsformål for børn, unge og voksne.
  2. El måler aflæses, afbryder sættes i ankomst / afrejse position.
  3. Alle møbler i opholdsstuen skal forblive inde i huset.
  4. Det påhviler alle lejere, at hele hytten er omhyggelig rengjort, inden den forlades:
 • rengøringsmidler forefindes ikke i hytten, så medbring selv. Husk klude mm.
 • efterlad ingen madvarer,
 • alt køkkenservice vaskes og sættes på plads,
 • køleskab og fryser tømmes og rengøres, må ikke slukkes,
 • komfur og ovn rengøres omhyggeligt,
 • trappen til 1. sal og alle gulve i hele hytten støvsuges/fejes og vaskes,
 • risten i køkkengulvet løftes op, og afløbet renses (se foto),
 • brændekassen fyldes op,
 • brændeskuret aflåses,
 • elmåler aflæses og afbryder sættes i afrejse position,
 • alle vinduer og skodder lukkes,
 • alle yderdøre låses,
 • bommen låses,
 • der må ikke forefindes affald på pladsen, benyt affaldscontainer

Ved fejl og mangler kontaktes hyttefar på
tlf. 24 48 23 33.

Tak for hjælpen.
Venlig hilsen hytteudvalget.
April 2023