HYTTEREGLER FOR AABÆKHYTTEN

 1. Aabækhytten må iflg. diverse servitutter kun bruges til spejder- og børne-og ungdomsarbejde, og derfor ikke til fester!

 2. El måler aflæses, afbryder sættes i ankomst / afrejse position.

 3. Alle møbler i opholdsstuen skal forblive inde i huset.

 4. Det påhviler alle lejere, at hele hytten er omhyggelig rengjort, inden den forlades:
 • rengøringsmidler forefindes, men medbring selv gulvklude mm.

 • efterlad ingen madvarer,

 • alt køkkenservice vaskes og sættes på plads,

 • køleskab og fryser tømmes og rengøres, må ikke slukkes.

 • komfur og ovn rengøres omhyggeligt,

 • trappen til 1. sal og alle gulve i hele hytten støvsuges/fejes og vaskes,

 • risten i køkkengulvet løftes op, og afløbet renses (se foto),

 • brændekassen fyldes op,

 • brændeskuret aflåses,

 • elmåler aflæses og afbryder sættes i afrejse position,

 • alle vinduer og skodder lukkes,

 • alle yderdøre låses,

 • bommen låses,

 • rafter lægges på plads,

 • der må ikke forefindes affald på pladsen, benyt affaldscontainer

    Ved fejl og mangler kontaktes hyttefar på
    tlf. 24 48 23 33.

    Tak for hjælpen.
    Venlig hilsen hytteudvalget.
    Marts 2017